Yoga

Waarom yoga?

In onze West-Europese cultuur leven wij naar buiten gericht. Daardoor leren we eerder met de wereld buiten ons om te gaan dan met onszelf. Het is belangrijk dat er een harmonieus samengaan ontstaat tussen de innerlijke wereld (gevoel, denken en intuïtie) en de uiterlijke wereld (werk en de mensen om ons heen). Als dit evenwicht er niet is, kunnen allerlei klachten optreden. Yoga kan een hulpmiddel zijn om in balans te komen. 

Yoga kan helpen in geval van:
– ademspanningen, zoals hyperventilatie
– hoofdpijn, nervositeit en slapeloosheid
– nek-, schouder- en rugklachten.

Wat is yoga?

 Yoga is geen religie, wil ook niet bekeren of een levensopvatting opdringen. Het is geen ‘prestatie verrichten’ of ‘op je hoofd staan’. Yoga is wél een weg om jezelf beter te leren kennen: om rust, kracht en evenwicht in jezelf te vinden. Door eenvoudige oefeningen en bewegingen ga je steeds beter zien hoe je omgaat met jezelf en kun je dit inzicht gebruiken in je dagelijkse leven.

Het ontwikkelen van een goede ademhaling staat centraal. Iemand die gespannen is kan hoog en oppervlakkig gaan ademen. Door te ontspannen wordt de adembeweging rustiger en regelmatiger. Daardoor komen lichaam en geest tot rust.

 Voor wie is yoga?

 Yoga is geschikt:
– voor mensen die rust in zichzelf willen brengen
– voor mensen met een veeleisende baan
– voor mensen die studeren
– voor mensen die zich moeilijk kunnen ontspannen
– voor mensen die slecht slapen
kortom: yoga is geschikt voor iedereen.